Miten tapahtuma resursoidaan?

Hyvin laadittu budjetti on perusta tapahtuman taloussuunnittelulle.

Tapahtuman mahdollistamiseksi tarvittava resurssikokonaisuus voi muodostua useasta eri lähteestä, esimerkiksi apurahoista, avustuksista, lipputuloista, oheismyynnistä, sponsorituotoista, vapaaehtoistyöstä, talkooavusta ja yhteistyön eri muodoista.

Espoon kaupunki myöntää toimialakohtaisesti harkinnanvaraista avustusta pääsääntöisesti espoolaisille toimijoille Espoossa järjestettävien tapahtumien toteuttamiseen. Avustusta ei voi saada samaan tarkoitukseen usealta kaupungin eri toimialalta. Alle on koottu päätiedot niistä Espoon lautakuntien avustuksista, joita on mahdollista hakea tapahtumien toteuttamiseksi.

Avustuspäätöksiin voi tutustua lautakuntien kokousaineistojen muodossa.

Kulttuurilautakunnan avustukset
Espoon kulttuurilautakunta myöntää harkinnanvaraista lähikulttuuriavustusta espoolaisille, yhteisöille, järjestöille ja työryhmille festivaalien ja muiden taidetapahtumien ja kulttuuriproduktioiden toteuttamiseen sekä kansalaisten osallisuutta lisäävien kulttuuritapahtumien toteuttamiseen. Haku on avoinna tammikuusta elokuuhun.

Lisätietoja kulttuurilautakunnan avustuksista

Liikunta- ja nuorisolautakunnan avustukset
Kohdeavustusta voidaan myöntää pääsääntöisesti espoolaisille nuorisoyhdistyksille ja -järjestöille, sekä nuorten toimintaryhmille. Kohdeavustusta voidaan myöntää mm. nuorisotoiminnallisen projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen.

Lisätietoja liikunta- ja nuorisolautakunnan avustuksista

Kaupungin muut avustukset
Espoon kaupungin muiden toimialojen avustusten myöntöperiaatteet eivät suoraan kohdistu tapahtumien järjestämiseen, mutta lautakuntien ajankohtaiset tiedot voi tarkistaa kaupungin avustussivujen kautta.

Lisätietoja muista avustuksista

Vapaaehtoistoiminta
Tapahtuman mahdollistamisessa voi huomioida omarahoituksen eri lähteet, joihin kuuluu muun muassa vapaaehtoistoiminta. Suomen suurin vapaaehtoisverkosto toimii Espoossa ja sitä koordinoi Espoon Järjestöjen Yhteisö.