Arpajaiset (30 vrk)

Arpajaislain mukaan arpajaislupa tarvitaan kolmen tunnusmerkin täyttyessä: sattumanvaraisuus, vastikkeellisuus ja rahanarvoisen voiton olemassaolo. Espoossa tapahtuviin arpajaisiin haetaan lupa Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen lupapalveluista ja luvan käsittelyyn on hyvä varata 1 kk. Useamman poliisilaitoksen alueella tapahtuviin arpajaisiin haetaan lupa Poliisihallitukselta. 

Pienarpajaisten järjestäminen ei tietyin edellytyksin vaadi lupaa. Pienarpajaiset ovat tavara-arpajaisia, joissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 3000 euroa ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuvat samassa tilaisuudessa. Voittojen arvonta voidaan suorittaa joko ennen tilaisuutta tai tilaisuuden aikana, mutta arpojen myynnin ja voittojen jaon tulee tapahtua samassa tilaisuudessa. Molempien ehtojen on täytyttävä. 

Ohjeet:
https://poliisi.fi/hae-arpajais-ja-rahankerayslupaa