Elintarvikkeiden myynti (4-28 vrk)

Tapahtumajärjestäjä voi halutessaan ilmoittaa kootusti tapahtumassaan elintarviketoimintaa harjoittavat elintarviketoimijat. Varsinaisesti ilmoitusvelvollisuus on itse elintarviketoimijalla. Säännöllistä elintarviketoimintaa harjoittavien toimijoiden tulee tiedottaa tulostaan Espoon seudun ympäristöterveydensuojelua viimeistään neljä päivää ennen tapahtumaa. Pienimmät toimijat, jotka valmistavat, myyvät tai tarjoilevat elintarvikkeita vähäisiä määriä, on vapautettu kokonaan ilmoitusvelvollisuudesta silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä. Tällainen toiminta on tyypillisesti satunnaista ja käsiteltävien elintarvikkeiden määrät ovat pieniä. Tällaisia tilaisuuksia ovat esim. elintarvikkeiden myynti myyjäisissä, harrasteseuran kahvitarjoilu, urheiluseuran makkaranpaisto paikallisottelussa tai yksityishenkilön järjestämä vähäriskinen pop-up -ravintolatoiminta. Elintarvikkeiden käsittelyyn ja valvontaan liittyvissä asioissa neuvovat ensisijaisesti Espoon päivystävät terveystarkastajat. Lisätietoja voi kysyä myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston elintarvikevalvojilta tai Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Espoon seudun ympäristöterveys / asiakaspalvelu
PL 210, 02070 Espoon kaupunki
terveydensuojelu@espoo.fi

Elintarvikevalvonta
09 816 23900 (ma & ke klo 9–11)
elintarvikevalvonta@espoo.fi

Ympäristöterveydenhuolto (>Ulkomyynti ja yleisötilaisuudet)

Yleisillä alueilla tapahtuvalle tarjoilulle ja myynnille on haettava myös maanomistajan lupa. Katso lisätiedot kohdasta tapahtumapaikat.