Ilmoitus poliisille (5 vrk)

Yleisötilaisuuden järjestäjän on tehtävä kirjallinen ilmoitus poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Suurista tapahtumista kannattaa olla liikkeellä hyvissä ajoin tarvittaessa jopa useita viikkoja tai kuukausia ennen tapahtumaa. Näin voidaan varmistaa tilaisuuden järjestäjän sekä viranomaisten vuoropuhelu lupamenettelyssä ja vältytään viime hetken yllätyksiltä.  Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos yleisötilaisuus ei esimerkiksi osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen sekä järjestämispaikan vuoksi edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi eikä vaadi erityisiä liikennejärjestelyjä. 

Yleisötilaisuudet 

Tilaisuus tai tapahtuma on yleisötilaisuus silloin, kun se on avoin kenelle tahansa, joko ilmaiseksi tai pääsylipun ostamalla. Tyypillisiä yleisötilaisuuksia ovat erilaiset messut ja markkinat, urheilukilpailut, näytökset ja yleisölle suunnatut juhlat. Yleisötilaisuuteen osallistuminen ei siis edellytä erillistä kutsua tai jonkin yhteisön jäsenyyttä. Yleinen kokous eli niin sanottu mielenosoitus ei ole yleisötilaisuus. 

Millaisista tilaisuuksista pitää ilmoittaa? 

Pääsääntöisesti yleisötilaisuuksista pitää ilmoittaa kirjallisesti järjestämispaikan poliisille.  Aivan kaikista yleisötilaisuuksista ei tarvitse ilmoittaa. Usein tällaisten tapahtumien luonne on sellainen, että sivullisille ja ympäristölle ei aiheudu haittaa eikä erillisiä liikennejärjestelyjä vaadita. Tilaisuuden paikka tai yleisön vähäinen määrä voi olla myös perusteena, että tilaisuudesta ei tarvitse ilmoittaa.  

Paikalliset olosuhteet vaihtelevat suuresti maan eri puolilla. On vaikeaa määritellä täsmällisesti, mistä tilaisuuksista ilmoitusta ei tarvitsisi tehdä lainkaan.  On hyvä aina ottaa yhteyttä tilaisuuden järjestämispaikan poliisiin ja selvittää paikallinen kanta. Ainakin seuraavista tilaisuuksista on syytä tehdä ilmoitus: 

suuret tapahtumat (useita satoja osallistujia) 

yleisten paikkojen (varsinkin liikenneväylät) ulkotapahtumat 

erityisryhmille suunnatut tilaisuudet 

myöhäisiltaan tai yöhön kestävät tapahtumat (klo 22.00 jälkeen) 

tapahtumassa tarvitaan järjestyksenvalvontaa tai liikenteenohjausta 

tapahtumassa on anniskelua 

tapahtuma vaatii pelastussuunnittelua (kyseessä yli 200 henkilön tilaisuus) 

tilaisuudet, jotka herättävät voimakkaita tunteita (on vaarana, että tilaisuutta tullaan jollain tavalla häiritsemään). 

 

Ilmoituksen tai sen liitteiden tulisi sisältää ainakin 

järjestäjän, järjestäjän yhteyshenkilön ja vastuuhenkilöiden kattavat yhteystiedot myös tapahtuman aikana 

selvitys tapahtuman tarkoituksesta, ohjelmasta ja esiintyjistä 

järjestämispaikka ja sen omistajan tai haltijan suostumus 

arvioitu yleisömäärä/päivä ja yleisömäärä kokonaisuudessaan (kaikki päivät yhteensä) 

tapahtuman alkamisaika ja arvioitu päättymisaika 

selvitys käytettävistä rakennelmista ja erityisistä välineistä (katsomot, esiintymisalueet, lava, teltta, katos, ramppi, rata, avotuli, pyrotekniikka, äänenvahvistimet jne. 

turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, joka sisältää järjestyksenvalvontasuunnitelman ja järjestyksenvalvojat  

nimi, henkilötunnus ja järjestyksenvalvojakortin numero, jos henkilöllä on kortti 

tilapäisiksi järjestyksenvalvojiksi hyväksyttävistä tehdään erillinen päätös, josta peritään maksu / hyväksyttävä henkilö. Maksu peritään myös niiden henkilöiden osalta, joita esitetään hyväksyttäväksi, mutta joita poliisi ei pidä sopivana toimimaan järjestyksenvalvontatehtävissä 

tiedot mahdollisesta vastuuvakuutuksesta 

tieto mahdollisesta alkoholin anniskelusta, avotulesta ja musiikin esittämisestä 

suunnitelma liikennejärjestelyistä  

liikenteenohjaajiksi esitettävien henkilötiedot: nimi ja henkilötunnus 

yleisötilaisuuden yhteyteen määrättäviltä tilapäisiltä liikenteenohjaajilta ei edellytetä erillistä koulutusta, mutta heillä on oltava tehtävän edellyttämä asiantuntemus. Tämä voidaan todeta esim. sillä, että henkilöllä on voimassa oleva ajokortti eikä hän ole ajokiellossa. 

Tilaisuuden järjestäjän tulee tehdä kuluttajaturvallisuusilmoitus valvontaviranomaiselle, jos tilaisuus sisältää merkittävän riskin, mistä voisi aiheutua vaaraa jonkun turvallisuudelle. Tällainen voi olla esimerkiksi tilaisuudessa järjestettävä benji-hyppy. 

 


Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Nihtisillankuja 4 / PL 20, 02631 Espoo
0295 430 281 (vaihde, arkisin klo 8-16.15)
lupahallinto.lansi-uusimaa@poliisi.fi
Ohjeet ja lomake: https://poliisi.fi/yleisotilaisuudet