Ilotulitusnäytökset (14 vrk)

Ilotulitteiden käyttöä on rajoitettu valtioneuvoston asetuksessa räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015). Yksityishenkilön ilotulitus kuluttajailotulitteilla on sallittu ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta uudenvuoden yönä klo 18:00 – 02:00. Ammattimaisesta ilotulitusnäytöksestä on aina tehtävä ilmoitus poliisille. Kokoontumislain mukaisessa yleisötilaisuudessa järjestettävään ilotulitusnäytökseen luvan myöntää aina poliisi huolimatta siitä aiotaanko käyttää ammattimaisia vai kuluttajatuotteita. Ilmoitus tulee tehdä poliisille vähintään 14 vrk ennen ilotulituksen järjestämistä. (Maanomistajan lupa/ Maankäyttölupa) 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Päivystävä palotarkastaja, arkisin klo 9.00-11.30, puh. (09) 8162 6815

Ohjeet ja lomakkeet
https://pelastustoimi.fi/lansi-uusimaa/ohjeet-ja-lomakkeet/ilotulitukset

Jos ilotulitenäytös järjestetään klo 24–07 tai klo 22 jälkeen ammutaan yli 100 mm halkaisijaltaan olevia tai meluisuudeltaan vastaavia ilotulitteita, tulee näytöksestä tehdä lisäksi meluilmoitus ympäristönsuojelun palvelualueelle. Määräys ei koske vuoden vaihteessa järjestettävää ilotulitusta.