Melu (30 vrk)

Tapahtumasta voi aiheutua meluhaittaa ympäristöön. Ympäristönsuojelun palvelualue valvoo ja ohjaa meluntorjuntaa Espoossa. Ilta- tai yöaikaan järjestettävistä tai useamman päivän kestävistä suurista ulkoilmakonserteista pitää lähes aina tehdä meluilmoitus. Myös muista suurista ulkoilmatapahtumista saatetaan edellyttää ilmoitusta riippuen mm. tapahtuma-ajoista, tapahtuman meluisuudesta ja asutuksen läheisyydestä.

Tapahtumajärjestäjän tulee selvittää meluilmoitusvelvollisuutensa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa ympäristönsuojelun palvelualueelta, mieluiten heti kun tapahtuma on varmistunut. Toimijan tulee toimittaa meluilmoitus ympäristönsuojelun palvelualueelle viimeistään 30 vrk ennen tapahtumaa.

Tapahtumien meluilmoituksen tarve on kuvattu tarkemmin Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 25 §:ssä. 

Ympäristönsuojelun palvelualue
Ohjeet ja lomake
Ympäristösuojelumääräykset

 

Yhteystiedot