Pelastussuunnitelma (14 vrk)

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos / päivystävä palotarkastaja 
PL 6700, 02070 Espoon kaupunki
09 8162 6815 (arkisin klo 9-11.30)
Palotarkastaja.lu@pelastustoimi.fi  

Ohjeet, opas pelastussuunnitelman laadintaan ja mallipohja: https://pelastustoimi.fi/lansi-uusimaa/ohjeet-ja-lomakkeet/Yleisotapahtumat