Talousveden ottaminen omilla laitteilla (30 vrk)

Jos talousvettä otetaan vesijohtoverkostosta tai säiliöstä omilla laitteilla, esimerkiksi asennetaan omia vesijohtoja tai vesikalusteita, on siitä tehtävä terveydensuojelulain 18 a §:n mukaan tehtävä terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Jos tapahtuma on tarkoitus järjestää useampana vuonna eikä toiminta talousvesijärjestelyiden osalta muutu, riittää, että ilmoitus tehdään vain kerran.

Ilmoittajan tulee terveydensuojelulain mukaisessa ilmoituksessa kertoa soveltuvin osin terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 8 §:ssä säädetyt seikat, jotka koskevat myös TsL 18 a §:ssä mainittua toimintaa. Ilmoituksessa tulee muun muassa käydä ilmi, miten toiminnanharjoittaja pitää huolen siitä, että talousvesi täyttää laatuvaatimukset ja miten ylläpidetään vedenjakelulaitteiston hygieenisyyttä. Ilmoituksessa selvitetään, miten toiminnanharjoittaja hoitaa omavalvonnan (mukaan lukien näytteenoton) ja miten tämä toimii mahdollisissa häiriötilanteissa.

Espoon seudun ympäristöterveys / asiakaspalvelu
Terveydensuojelulain 13 §;n mukainen ilmoitus
PL 210, 02070 Espoon kaupunki
terveydensuojelu@espoo.fi
talousvesivalvonta@espoo.fi

 

Yhteystiedot