Tilapäismajoitus (14 vrk)

Tilapäismajoitus on mahdollista, mikäli majoittumisen turvallisuusjärjestelyt on toteutettu pelastusviranomaisen ohjeiden mukaisesti ja alueen pelastusviranomainen on hyväksynyt kyseiset tilat tilapäismajoituskäyttöön. Majoituksen järjestäjän tulee ilmoittaa tilapäismajoituksesta pelastuslaitokselle vähintään 14 vrk ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista. 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos / päivystävä palotarkastaja
09 816 26 815 (arkisin klo 9-11.30)
palotarkastaja.lu@pelastustoimi.fi

Ilmoitus tilapäismajoituksesta
https://pelastustoimi.fi/asiointi/lomakkeet/ilmoitus-tilapaismajoituksesta